V TOMTO ROKU NEEVIDUJEME V NAŠOM ARCHÍVE ŽIADNU FOTOGRAFIU Z AKCIE

V TOMTO ROKU NEEVIDUJEME V NAŠOM ARCHÍVE ŽIADNU FOTOGRAFIU Z AKCIE