HARLEY-DAVIDSON Club No.1 Slovakia

President:

                      Vlastimil Beláň

Vicepresident:

                       Peter Bystriansky

Predseda:

                       Veronika Jakalová

 Hospodár – sekretár:

                        Eva Šutariková

Revízna komisia:

                       Štefan Koreň

                       Zuzana Mäčková

                       Nadežda Talianová

Interrep (EU):

                      Branislav Liška

 

Road Captain :

                       Juraj Kais