Výročná členská schôdza 2019

Ahojte všetci členovia, čakatelia a sympatizanti nášho skvelého klubu

Harley – Davidson Club No. 1 Slovakia.

 

V zmysle stanov (10.1.4) Vás všetkých pozývam v stanovenej lehote 30 dňovom predstihu na Výročnú členskú schôdzu 2019

občianskeho združenia Harley – Davidson Club No. 1 Slovakia,

ktorá sa bude konať dňa 26. októbra 2019 o 14:00 hod.

v hoteli BANÍK v Nitrianskom Rudne

s týmto programom:

 • Výročná správa výboru klubu
 • Vyúčtovanie hospodárenia
 • Správa revíznej komisie
 • Návrh rozpočtu na budúce obdobie
 • Členský príspevok na rok 2020
 • Hlasovanie o prijatí a vylúčení členov klubu a správa o čakateľoch
 • Plán klubových akcií na rok 2020
 • Obstaravanie predmetov s klubovými znakmi
 • Zmeny a doplnky stanov
 • Diskusia
 • Záver

 

Účasť všetkých členov je nutná

 

V mene výboru klubu

Peter Bystriansky

Vicepresident