Výročná členská schôdza

POZVÁNKA
na Výročnú členskú schôdzu občianskeho združenia
Harley – Davidson Club No. 1 Slovakia

 

Týmto oznamujem a zároveň pozývam všetkých členov, čakateľov a sympatizantov klubu

Harley – Davidson Club No. 1 Slovakia

na Výročnú členskú schôdzu, ktorá sa bude konať

dňa 05. novembra 2016

o 14:00 hod.

Ubytovanie si každý musí rezervovať individuálne !!!!!!!!!!!!

Cena za lôžko je 13 €/os/noc

Cena za raňajky je 4 €/os

Spolu teda 17 €/os/noc

Telefón: 0918163666

Mail: recepcia@hotelbanik.com

Web: http://hotelbanik.com/