Výročná členská schôdza

Výbor zvoláva výročnú členskú schôdzu roku 2015 klubu H-D No.1 Slovakia.

Miesto : hotel Baník Nitrianske Rudno

Dátum: sobota, 24.10.2015

Čas: 15:00 hod.

Účasť všetkých členov nutná.

 

Výbor  H-D No.1 Slovakia